Headlines:
 
 
 
 
You are here:: การให้บริการเว็บไซต์ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
 
 

การให้บริการเว็บไซต์ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

จำนวนผู้ลงคะแนน:
1103
ลงคะแนนครั้งแรก:
01 June 2010 09:30
ลงคะแนนครั้งล่าสุด:
วันอังคารที่ 05 สิงหาคม 2014 เวลา 11:21 น.

การให้บริการเว็บไซต์ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

Hits Percent Graph
ดีมาก = 5
815 73.9%
พอใช้ = 2
103 9.3%
ดี = 4
79 7.2%
ปรับปรุง/แก้ไข = 1
71 6.4%
ปานกลาง = 3
30 2.7%