ข่าวบริการวิชาการ

left direction
right direction

VDO

left direction
right direction
ดับเบิ้ลคลิ๊ก ที่จอภาพ เพื่อชมภาพขยายเต็มจอ ...
  ดับเบิ้ลคลิ๊ก ที่จอภาพ เพื่อชมภาพขยายเ...
ดับเบิ้ลคลิ๊ก ที่จอภาพ เพื่อชมภาพขยายเต็มจ...
ดับเบิ้ลคลิ๊ก ที่จอภาพ เพื่อชมภาพขยายเต็มจ...
ดับเบิ้ลคลิ๊ก ที่จอภาพ เพื่อชมภาพขยายเต็มจ...
ดับเบิ้ลคลิ๊ก ที่จอภาพ เพื่อชมภาพขยายเต็มจ...
ดับเบิ้ลคลิ๊ก ที่จอภาพ เพื่อชมภาพขยายเต็มจ...
ดับเบิ้ลคลิก ที่จอภาพ เพื่อดูแบบขยายเต็มจอ...
Headlines:

สรุปผลการดำเนินโครงการ

left direction
right direction

Login เข้าสู่ระบบ

thai clock

 
 
 
 
 
 

Featured Articles

การประชุมระดมแนวทางการเสริมสร้างพลังภาคประชาชนจังหวัดมหาสารคาม 17 เม.ย. 2555 ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลาง จ.มหาสารคาม

ดับเบิ้ลคลิ๊ก ที่จอภาพ เพื่อชมภาพขยายเต็มจอ

เลือกชม VDO ทั้งหมดที่นี้

 
 
 
 

ผู้อำนวยการแจ้ง ข่าว/ข้อความ/เอกสาร

 
 
 
 
 
 
left direction
right direction
โครงการ
โครงการ
โครงการ “พัฒนาลายผ้าเพื่อเป็นเอกลักษณ์สะดืออีสาน”
โครงการ “ผลิตของใช้ในครัวเรือนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
โครงการ “ก้าวทันข้อกำหนดใหม่ทางภาษีอากร”
โครงการ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในวโรกาสปีมหามงคล “84  พรรษา มหาราชา”
โครงการ
โครงการ การเพาะเห็ด แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องในวโรกาสปีมหามงคล “84 พรรษา มหาราชา
โครงการ
โครงการ “บ้านหลังเรียน : กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย”
โครงการ “แปรรูปปลาปลอดสารพิษและการผลิตอาหารปลาอย่างง่าย”
โครงการ “การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานและกลุ่มเสี่ยง”
  • คลินิกเทคโนโลยี มรม.

  • เกี่ยวกับประกันคุณภาพ สำนักบริการวิชาการ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคลินิกเทคโนโลยี_2556

ทดสอบบบบบบบบบบบบบ

รายงานผลการประเมินสำนักบริการวิชาการในปีการศึกษา 2553 Download (CAR) Download (SAR)

รายงานผลการประเมินสำนักบริการวิชาการในปีการศึกษา 2554 Download (CAR) Download (SAR)

รายงานผลการประเมินสำนักบริการวิชาการในปีการศึกษา 2555 Download (CAR) Download (SAR)